Obec Olšany je jednou z nejmenších a nejmladších obcí okresu Vyškov. Obecní pečeť nese letopočet 1713. Obec je posazena v kopcovitém terénu na okraji Drahanské vrchoviny ve výšce 420 m nad mořem a je vklíněna do hradby rozsáhlých lesů olšanského katastru.
 
 

Krátká sdělení

  INFORMACE
- Rozbor vody studánky "Koretinky" [z 29.5.2012]  --  [z 30.7.2013]  --  [z 24.7.2014]  --  [z 20.7.2015]  --  [z 16.9.2016] 
- GEOPORTÁL GEPRO - Jednoduchý přístup k datům o území v celé ČR  (návod)
- Územní plán obce Olšany
- RESPONO - Termíny svozů komunálního odpadu a separace v roce 2016
- Osvědčení o úspoře emisí: 2015, 2016
- Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci - pracovní příležitosti
- Hlášení místního rozhlasu je možno zasílat e-mailem po předání adresy na OÚ Olšany

- Přidána samostatná kategorie "HASIČI" ,  "HŘIŠTĚ" a "KANALIZACE"

 
 
  


VÝSTAVBA A PROVOZ KANALIZACE

Od 15.10. 2015 můžete napojit svou domovní přípojku na zkolaudovaný kanalizační řád v obci Olšany. Před propojením si musí majitel nemovitosti nechat zkontrolovat napojení našim zástupcem (Ing. H. Krmíčková, L. Hrdinka) a vyplnit čestné prohlášení s protokolem o kontrole připojení. Pro uzavření smlouvy nám následně dodá přihlášku k odvádění odpadních vod.


Formuláře ke stažení a další informace ZDE.


Do splaškové kanalizace se nesmí odvádět dešťové vody a vyčerpávat obsah stávajících septiků a jímek. Odvoz a vyčerpání stávajících jímek a septiků fekálním vozidlem si musí každý majitel rodinného domu zajistit na vlastní náklady. Vyčerpání tohoto obsahu do nové kanalizace by způsobilo havárii čističky odpadních vod a v případě zjištění původce, bude požadována náhrada škody.
 


TRŽNÍ ŘÁD


Nařízením obce Olšany č. 1/2013 byl vydán tržní řád s účinností od 5.8.2013

Jeho účelem je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečnit nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona.

 

Plán akcí v obci Olšany - AKCE_v08 (z 20. 7. 2017)

   
26.8.2017 Kácení máje
Olšanští stárci ve spolupráci s Obcí Olšany vás zvou na Kácení máje.
Akce se uskuteční na návsi, kde od 20:30 hod bude hrát kapela Modul
PLAKÁT
 
5.8.2017 Neckyáda v Olšanech + rybářské hody + taneční zábava
Od 13 hodin proběhl již 3. ročník oblíbené letní akce, kdy si děti i dospělí vyzkoušeli obratnost při přechodu lávky na hladině rybníka. Pro odvážlivce, kterým se přechod lávky zdál jednoduchý, přišla na řadu disciplína "přejezd lávky na koloběžce". Po tomto úkolu již nezůstal suchý snad žádný soutěžící. Ti nejlepší byli v každé kategorii odměněni cenami.
Daleko klidnější část odpoledne představovala "spanilá jízda (plavba)" vytvořených plavidel. Letos se tohoto úkolu zhostily jen čtyři posádky. Největší podporu a přízeň diváků si získalo plavidlo "Soptík" rodiny Blažíků. Další plavidla byla "Gondola snů", "Mimino", "Žralok"
Současně probíhaly rybářské hody, kde místní sdružení nabízelo nejen rybí speciality.
Večer pak byl završen taneční zábavou se skupinou MODUL. Díky skvělé atmosféře, netradičnímu prostředí i ohlasům návštěvníků by se mohla letní noc nad rybníkem stát do budoucna tradiční součástí neckyády.

 
22.7.2017 Volejbalový turnaj o putovní pohár starostky Olšan
Na víceúčelovém hřišti proběhl opět volejbalový turnaj. Zúčastnilo se ho 8 družstev.
 
8.7.2017 Folbalový turnaj
SK Olšany pořádal na víceúčelovém hřišti fotbalový turnaj.
 
1.7.2017 Country večer U červeného buku
Proběhl country večer se skupinou Rančeři.
 
24.6.2017 Olšanské párové hody
Stárci pořádali tradiční párové hody. Od 13:30 proběhlo na návsi předtančení a následoval průvod po obci.
Večer pokračovala zábava pod širým nebem. Všichni se skvěle bavili a to netušili, že největší "pecka" přijde před půlnocí, kdy si stárci připravili taneční překvapení, které dlouho nacvičovali.
Po celý den provázela skupina Voděnka.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 280 MB] 
 
červen 2017 Olšanský občasník č. 54
Vyšlo další číslo místního zpravodaje.
 
11.6.2017 Dětské rybářské závody
OS Haltýř pořádal v sobotu dopoledne rybářské závody pro děti.
 
3.6.2017 Noční nohejbalový turnaj
SK Olšany pořádal na hřišti nad rybníkem Noční amatérský turnaj v nohejbalu. Turnaj byl pro tříčlenná mužstva, která byla vylosována. Turnaje se celkem účastnilo 18 hráčů z Olšan a okolí. Vyhrálo mužstvo ve složení Pavel Blažík, Leoš Kala a Lukáš Sušil. Na druhém místě se umístili Miroslav Zonek, Jan Kříž a Petr Pospíšil. Třetí byli Oto Valehrach, Jakub Tomášek a Lukáš Hladík.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 35 MB] 
 
3.6.2017 Dětský den
T.K. Wild Horse Olšany ve spolupráci s obcí pořádal na hřišti nad rybníkem tradiční Dětský den. Celý dětský den byl v duchu cirkusu, proto všem dětem byl hned na úvod namalován červený klaunský nos. Akce se účastnilo přes 60 dětí. Celým programem provázela banda klaunů, která si pro děti nachystala různé úkoly a dovednosti. Děti čekalo celkem 10 stanovišť, na kterých musely splnit požadovanou disciplínu. Mezi nejoblíbenější patřilo žonglování s talíři, provazochodectví, akrobacie, nafukování balonků, chození na chůdách nebo ručkování přes bažinu. Děti se také mohly povozit na koních nebo navštívit klauna, který jim z balonku udělal zvířátko, kytičku nebo i meč. Za splnění všech úkolů je čekala sladká odměna. Také se konaly dva turnaje, ve kterých si děti mohly změřit své dovednosti s ostatními. První turnajem bylo skládání barevných hrníčků podle obrázku. Při druhém turnaji děti prolézaly žebříkem a jezdily na koloběžkách. Děti si odpoledne náramně užily.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 85 MB] 
 
3.6.2017 Rybářské závody
OS Haltýř pořádalo na rybníku Rybářské závody pro dospělé. Zúčastnit se mohly i osoby, které nevlastní rybářský lístek. Závodit přišlo 15 rybářů, z toho však jen jeden byl „olšaňák“. Počasí akci přálo a tak byli všichni spokojeni.
 
27. - 28. května 2017 Zájezd do Českého Krumlova, Nové Bystřice
Ve dnech 27. – 28. května jsme pořádali pro 55 účastníků zájezd do Českého Krumlova a Nové Bystřice. Po oba dva dny nám přálo počasí. V Českém Krumlově jsme se s průvodci vydali na prohlídku města. Prošli jsme náměstím, poslechli si o historii města, prohlédli si různé pamětihodnosti, kochali se výhledy na toto nádherné město. Po komentované procházce se někteří z nás vydali na prohlídku zámku, ostatní rozjímali v zahradách nebo se procházeli v uličkách Krumlova. V odpoledních hodinách jsme se vydali do Nové Bystřice, která leží na okraji České Kanady. Po ubytování jsme si individuálně prošli město. Ráno jsme se vydali na procházku okolo místního golfového hřiště. Šli jsme Graselovou stezkou okolo rybníku lemovaného javory, které jsou typické pro toto území. Byla to pěkná relaxační procházka. Poslední zastávkou byl starý hrad Lanštejn. Po prohlídce hradu jsme vzali za vděk příjemným posezením v blízké hospůdce před cestou domů.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ   
 
20.5.2017 Závody minikár v Olšanech
Celý víkend probíhaly v Olšanech závody minikár.
V sobotu se jelo Mistrovství ČR. V neděli 21. května proběhl závod o Pohár ČR.
I když v sobotu bylo nezvykle chladné počasí, ani jeden den nepršelo a akce proběhla ve skvělé atmosféře.
 
30.4.2017 Pálení čarodějnic
T.K. Wild Horse Olšany pořádal ve spolupráci s Obcí Olšany a JSDHO Olšany na hřišti u rybníka tradiční pálení čarodějnic.
Děti nejdříve plnily úkoly z čarodějnických dovedností. Největší zájem byl o výrobu originálních kouzelných hůlek. Po spálení čarodějnice si opekly špekáčky a ještě dlouho do večera se bavily u různých her.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 70 MB] 

===================================

V sobotu 29.4.2017 proběhla příprava pálení čarodějnic.
Členové SDH za vydatné pomoci mladých hasičů připravili oheň na nedělní akci.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 16 MB] 
 
22.4.2017 Jarní otevírání studánek
Předpověď počasí nebyla pro tuto sobotu úplně příznivá. Aprílové počasí se vším, co k tomu patří. I tak se v 9 hodin sešlo u rybníka cca 30 výletníků vybavených do nepohody. Všichni zdárně prošli trasu okolo studánky Na Hrázi až na Panskou skálu. Zde je čekalo posilnění. Chmurné předpovědi se nakonec nevyplnily a celá akce byla pohodovou vycházkou ...
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 26 MB] 
 
11.4.2017 Předvelikonoční setkání důchodců
V úterý v 16 hodin se v penzionu "U Kalábů" uskutečnilo setkání důchodců. Jako host přišla p. Říhová.
 
28.1. 2017 Košt slivovice a jiných pálenek
Již 11. ročník Koštu slivovice se konal opět v Penzionu u Kalábů. Více než 45 hodnotitelů zkoumalo kvalitu 54 vzorků slivovic, hruškovic, meruňkovic, třešňovic a pálenek z jablek. Stejně jako loni byly mezi vzorky i netradiční pálenky. Letos např. z dřínu, šípků a kdoulí. Po skončení soutěžní části byly spočítány známky na hodnotících kartičkách a určeno pořadí nejlepších pálenek. Všichni netrpělivě čekali, jak se umístil právě jejich vzorek. To se odtajnilo až při vyhlášení, kdy byly oceněny tři nejlepší pálenky v každé kategorii a jejich majitelé si převzali chutné odměny. Absolutním vítězem se stala meruňkovice, kterou přihlásil Vít Kunc.
Navíc každý soutěžící, který dodal vzorek(y) pálenky, se mohl pokusit poznat "tu svoji". To se povedlo deseti hodnotitelům.
Doprovodným programem byl tentokrát přehled různých druhů slaných koláčků a pochutin. Nejžádanější se stala "slaninová marmeláda" od Ilony M. z Holubic.
Po předání všech cen pokračovali téměř všichni ve srovnávání již ohodnocených pálenek. Skvělou atmosféru udržovali mimo jiných také kamarádi z Holubic a z dalekých Čachtic, kterým děkujeme za nadšení, s jakým se na tuto akci vrací.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 28 MB] 
KATALOG PÁLENEK   [PDF]
Článek - Vyškovské noviny

 
14.1.2017 Maškarní karneval na ledě - Ledové království
Jelikož letos (po dlouhé době) nastaly na místním rybníku vhodné podmínky pro bruslení, uskutečnil se letošní maškarní bál na ledě. Pořádající T.K. Wild Horse Olšany připravil odpoledne pro děti spoustu soutěží, bruslení při hudbě, tombolu a teplé občerstvení. Rybník se proměnil na "Ledové království" a děti, kterých přišlo více než 50, si ledový karneval náramně užily.
Po setmění pak pokračovalo bruslení plné soutěží i pro dospělé. Někteří dospělí také přišli v maskách a navodili tak skvělou atmosféru.
Velké poděkování patří hasičům a rodičům, kteří opakovaně museli bojovat se sněhovou nadílkou, aby připravili velkou ledovou plochu pro celou tuto akci.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 45 MB] 
NÁSTĚNKA

 
1.1. 2017 Novoroční setkání na Kalečníku
Společně s ostatními obcemi svazku Rakovec pořádala Obec Olšany od 14 hodin Novoroční setkání na Kalečníku.
 
1.1. 2017 Novoroční rituální koupel
Na Nový rok se v 11 hodin vydala početná skupina odvážných otužilců za zpěvu kurážných písní z návsi k rybníku, kde se po symbolickém otevření vody uskutečnila Novoroční rituální koupel.
 
27. - 28.12. 2016 Výstava na téma "Vánoce"
Po oba dny jste mohli ve víceúčelové budově zhlédnout bohatou výstavu vánočních dekorací, betlémů, zvyků a tradic. Děkujeme za pomoc a zapůjčení exponátů.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 11 MB] 
 
25.12.2016 Jak to bylo v Betlémě
V 19 hodin jsme si mohli na návsi připomenout vánoční příběh, tentokrát z jiné strany.
 
5.12.2016 Setkání s Mikulášem
Za mrazivého počasí se na návsi uskutečnilo Setkání s Mikulášem. Zúčastnění zhlédli vystoupení dětí Mateřské školy a divadelní představení, ve kterém se nám všem představil samotný svatý Mikuláš. Po představení pak Mikuláš se svou družinou rozdával našim dětem dárky. Poté navštívil děti i v jejich domovech.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 23 MB] 
 
27.11.2016 Adventní zpívání
Toto příjemné odpoledne byl zahájen advent. Na první adventní neděli jste si přišli zazpívat roráty a koledy s členy olšanského sboru. Následně byl rozsvícen vánoční strom a další osvětlení na návsi.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 12 MB] 
 
18.11.2016 Lampionový průvod
Letošní lampionový průvod pořádal nově Klub rodičů s dětmi z Olšan a okolí a přebral tak pomyslnou štafetu od předešlých organizátorů, kterým děti již odrostly. V pátek se sešlo přes 40 dětí s doprovodem a po páté se vyrazilo na cestu. Vzhledem k blížící se zimě byla zvolena trasa od obchodu k rybníku, kde je možnost si užít dostatek tmy a také se na konci cesty ohřát. Počasí letos přálo a tak se všichni mohli beze spěchu kochat pohybujícími se světýlky. Na hřišti u rybníka čekala, kromě sladkého a slaného občerstvení, které napekly pro účastníky průvodu rodinky z Klubu, také světýlková stezka lesem zakončená místem s dárečky – obrázkovými přívěsky a kamínky. U některých měly talismany takový úspěch, že stezku absolvovali několikrát. Ostatní měli možnost se ohřát u ohně či využít teplého čaje a svařeného vína.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip] 
 
5.11.2016 Strašidelný les
Česká tábornická unie - T.K. WILD HORSE Olšany, p.s. pořádal tradiční strašidelnou vycházku lesem.
Ani chladné počasí neodradilo na 190 dětí, které se odhodlaly překonat strach a vstoupit do čarodějného lesa.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 60 MB] 
NÁSTĚNKA

NÁSTĚNKA 2
 
1.10.2016 Podzimní výlet do Moravského krasu
Obec Olšany pořádala tradiční podzimní výlet, tentokráte do Moravského krasu.
Cca 40 zájemců vyžilo krásné sobotní počasí a nechalo se odvézt autobusem do Jedovnic. Pak zkoumali unikátní Rudice a okolí. Navštívili pískovnu Seč, amfiteátr Kolíbky, Rudické propadání, geopark, atd.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 35 MB] 
NÁSTĚNKA

 
17.9.2016 Turnaj v pétanque aneb "Olšanské koulení 2016"
SK Olšany a další příznivci rozličných sportů uspořádali v Olšanech historicky první amatérský turnaj v pétanque. Navzdory nevlídným předpovědím počasí a dopoledním deštíkům se v toto sobotní odpoledne vyčasilo a teplota na hru byla "tak akorát".  Sešel ideální počet 16 týmů připravených užít si příjemný čas u této zdánlivě poklidné hry. Po úvodním rozlosování do čtyř skupin a zahajovací sklence symbolického nápoje pastis se všichni pustili do napínavých zápolení plných zvratů a dramatických momentů. K mnoha překvapivým otočením výsledků hry přispělo i místní nepředvídatelné hřiště. Ze skupin postoupilo 8 týmů do finálových klání. Oceněny byly 4 vítězné týmy, které obdržely "koulaté" ceny. Nejvyšší příčku vybojovala dvojice "VS" manželé Trenzovi. Všichni ostatní účastníci si pak odnesli alespoň malou kuličku pro připomenutí tohoto turnaje.

Jelikož tento první ročník prokázal vysoký zájem o tuto hru a setkal se s kladným ohlasem (včetně samoobslužného baru), je nasnadě obohatit o turnaj spektrum sportovních a společenských akcí v obci i v dalších letech.
Pořadatelé v čele s ředitelem turnaje (P.H.) děkují všem, kteří pomohli s přípravou a realizací celé akce. Dále také všem, kteří se zapojili do herního klání a svým nadšením tvořili příjemnou atmosféru celého dne.
FOTO   (on-line náhledy)                               

FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 50 MB] 
 
10.9.2016 Nohejbalový turnaj
SK Olšany pořádal na víceúčelovém hřišti nohejbalový turnaj trojic. Sešlo se 7 týmů, které hrály nejdříve systémem každý s každým a nejlepší 4 týmy se pak utkaly vyřazovacím způsobem.
Olšany měly v soutěži dva týmy (THADV, Drtič Olšany). Drtič Olšany se po urputných bojích nakonec umístil na čtvrtém místě.
 
30.7.2016 Neckyáda u rybníka + Rybářské hody
Obec Olšany pořádala spolu s hasiči a s o.s. Haltýř soutěžní show rozličných plavidel a zkoušku dovedností pro dobrovolníky na vratké lávce.
Hasiči předvedli svoji techniku při příležitosti 110. výročí založení SDH Olšany.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 190 MB] 
NÁSTĚNKA

 
23.7.2016 Volejbalový turnaj
Celou sobotu probíhaly na víceúčelovém hřišti na Močárech volejbalové turnaje. Sedm týmů zde měřilo své síly v turnaji o putovní pohár starostky obce, který tradičně pořádá p. Ondra. Olšanský tým, který běžně nedosahuje výkonnosti těchto téměř závodních sestav, pilně trénoval a zaznamenal hned několik úspěchů. Poprvé porazili jedno z mužstev a umístili se na velice hodnoceném šestém místě. Dále olšaňáci dominovali v počtu nasazených "hráček", kdy překonali i limit stanovený pravidly turnaje.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 80 MB] 
 
15. - 16. 7. 2016 Olšanské pivobraní
Pohostinství "U Pštrosa" pořádalo na návsi již 6. ročník Olšanského pivobraní. Na pípách se protočilo 25 druhů piv. Tuto nabídku využilo několik set návštěvníků a to i přes mírnou nepřízeň počasí. V pátek bylo na aktuální letní období poměrně chladno a v sobotu se chvílemi přidal přidal i drobný déšť. Ale věrní fanoušci skupiny Modul si nenechali ani tak ujít jejich sobotní vystoupení. V pátek na návsi hrála pro mnohé místní dosud neznámá kapela Veřejná zkouška.
Během celé akce se účastnící mohli jako vždy zapojit do soutěží o ceny, ochutnat grilované dobroty, či alko i nealko koktejly.

 
9.7.2016 Turnaj ve fotbale
SK Olšany pořádal na víceúčelovém hřišti fotbalový turnaj. Kapacita turnaje byla brzo obsazena a osm týmů se utkalo o putovní pohár.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 75 MB] 
 
9.7.2016 Letní noc u rybníka
Každoroční zábavu se skupinou Rančeři pořádal kiosek U Červeného buku.
 
25.6.2016 Svatojánské hody na návsi
Obec Olšany pořádala od 14 hod na návsi slavnost, kde byla představena opravená kaplička a požehnána socha Ježíše Krista. Přitom vystoupil olšanský pěvecký sbor. Po zbytek odpoledne hrála pro dobrou pohodu kapela Sebranka. Ani tropické vedro nezabránilo některým účastníkům, aby si při tónech skvělé dechovky nezatančili.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 40 MB] 
NÁSTĚNKA

 
12.6.2016 Rybářské závody pro děti
OS Haltýř pořádal na rybníku od 8. - 11. hod. rybářské závody pro děti. Těch se sešlo cca 10 a společně nachytaly přes 20 kg ryb.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 30 MB] 
 
4.6.2016 Dětský den
T.K. WILD HORSE Olšany pořádal na hřišti u rybníka tradiční soutěžně-zábavní odpoledne pro děti. I když byla letos celá akce v duchu loupeživých pirátů, jejich dovedností a pirátských lodí, žádné bouře ani vlnobití nenastaly. Naopak dětem přálo nádherné počasí a sešlo se jich cca 80.
Každé dítě dostalo v úvodu pirátský šátek. Během odpoledne pak děti získaly potřebné pirátské zkušenosti, bez kterých se na moři neobejdou. Chytaly ryby, střílely obřím prakem, bojovaly na úzké palubě při vlnobití, zdolávaly náročný slalom mezi lodním nákladem, lezly po provazovém žebříku, přenášely pitnou vodu v hustém lanoví na palubě, proplouvaly úzkou soutěskou, skládaly mapu noční oblohy pro správnou navigaci. Pak je čekala cesta k pokladu, který kromě sladké odměny obsahoval i třpytivý diamant. Ten se všem moc líbil a pro jeho lesk někteří zapomněli i na sladkou část odměny :-).
Po posilnění špekáčkem následovaly pro odvážné piráty turnaje o hodnotné ceny. Nelítostně spolu bojovali při přetahování lanem z paluby lodí a pak porovnávali svoji výdrž pod vodou.
Další atrakcí pro děti, které ještě měly dost sil,  byla jízda na kanoi na rybníku, tvorba velkých bublin, balancování na slackline, velké puzzle, kormidlování, atd.
Děti si odpoledne náramně užily a je dost možné, že některé neodložily pirátské šátky ani na noc ...
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 70 MB]  
NÁSTĚNKA
 
4.6.2016 Noční nohejbal
SK Olšany pořádal na hřišti na rybníku noční nohejbalový turnaj. Jelikož se přihlásilo málo zájemců, hrálo proti sobě 5 dvojic, které byly losovány. Vítěznou dvojicí byli L. Kala + L Sušil.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 40 MB] 
 
28.5.2016 Zájezd do Štramberku a okolí
Obec Olšany pořádala v tuto sobotu zájezd, v rámci kterého si během dopoledne 49 účastníků prohlédlo malebné město Štramberk s krásnými valašskými roubenými chalupami. Městečkem jsme došli k Trúbě, odkud byl krásný rozhled na okolí a Beskydy. Většina z nás navštívila i jeskyni Šipka. Po obědě jsme zajeli do Teplic nad Bečvou a lesem došli k Hranické propasti, pak lázeňským parkem k Zbrašovské aragonitové jeskyni. Všem se prohlídka této nejteplejší jeskyně u nás líbila. Na závěr zájezdu jsme si prohlédli náměstí v Hranicích a občerstvili se před zpáteční cestou domů.
 FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 70 MB] 
 
21.5.2016 Rybářské závody
Spolek HALTÝŘ Olšany pořádal v sobotu na místním rybníku rybářské závody. 
 
30.4.2016 Pálení čarodějnic
T.K. Wild Horse Olšany pořádal na hřišti u rybníka tradiční pálení čarodějnic. Sešlo se přibližně 50 dětí, které musely nejdříve splnit různé úkoly: složit čarodějný obrázek, sníst bez pomoci rukou velkého hada, vylovit si z čarodějného slizu dinosaura a trefit letící čarodějnici. Po slnění těchto úkolů společně uvařily kouřící modrý nápoj, kterým si okolo nachystaného ohně s čarodějnicí dohromady připily. Pak už nic nebránilo vlastnímu zapálení ohně a opékání špekáčků. Dospělí a některé starší děti se po tomto rituálu bavili ještě dlouho do noci.
členové JSDHO Olšany umožnili dětem vyzkoušet si stříkání z džberovek a také z velkých hasičských proudnic jako při zásahu proti pořáru.
Členové T.K. Wild Horse Olšany děkují místním hasičům za nachystání ohně a za pomoc s přípravami celé akce.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 70 MB] 
PREZENTACE NA NÁSTĚNKU

 
23. 4. 2016 Otevírání studánek
V letošním putování za vodou jsme se vydali do Lulče. Vyšli jsme křížovou cestou ke kostelu sv. Martna, kde jsme si vyslechli něco z historie této stavby. Odtud jsme prošli kolem lomu, přes Nemojanský mlýn se zdejší „minizoo“ a podél rybníka Chobot směrem do kopců. Prohlédli jsme si Smutnou a Manzurskou skalu i další zajímavá místa. Cestou nás čekalo také příjemné občerstvení. Navzdory předpovědi počasí vše vyšlo nad naše očekávání. Děkujeme všem více než 50 účastníkům za příjemný výlet do okolí Olšan.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 50 MB] 
PREZENTACE NA NÁSTĚNKU

 
12. 3. 2016 Maškarní bál
Jelikož mírný průběh zimy neumožnil uspořádat plánovaný karneval na ledě, sešly se masky v sobotu odpoledne tradičně v sále Pohostinství U Pštrosa.
Karneval pro děti byl tematicky laděn k pohádce O Koblížkovi. V úvodu děti zhlédly krátké představení této pohádky a pak se již celé odpoledne bavily u písniček, soutěží a spravedlivé tomboly. Soutěžilo se v chytání koblížku, v krmení lišky koblížky, dále děti vytvářely z těsta vlastní koblížky, které se jim pak usmažily v automatickém "koblížkovači". A v závěru nemohla chybět oblíbená židličkovaná. Dětí se sice sešlo jen 50, ale všechny se dokázaly skvěle bavit a dosyta se vyřádily.

Večerní pokračování maškarního pro dospělé bylo také provázeno menší účastí návštěvníků, než v minulých ročnících. Ale po úvodní šachové partii a černo-bílém tanci se opět všichni skvěle bavili a nálada byla výborná.
T.K. Wild Horse děkuje všem kamarádům, kteří pomohli s přípravou a průběhem této akce.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 95 MB] 
 

23. 1. 2016 Košt slivovice a jiných pálenek
Během zasněženého sobotního odpoledne proběhl letos jubilejní 10. ročník Koštu slivovice. Tentokrát se milovníci čirých pálenek sešli v Penzionu u Kalábů. Jeho kapacita byla plně využita. Přes 40 hodnotitelů pečlivě koštovalo 54 vzorků slivovic, hruškovic, meruňkovic, třešňovic a pálenek z jablek. Specialitou byla pálenka z dřínu. Každý soutěžící, který dodal vzorek(y) pálenky, se mohl pokusit poznat "tu svoji". To se povedlo osmi hodnotitelům a někteří si dokonce poznali i více svých pálenek. Výherci získali chutné odměny a všichni si odnesli jednu cenu ze "spravedlivé" tomboly.
Doprovodným programem byl tentokrát přehled různých druhů pomazánek, které přinesli přičinliví účastníci.
Po vyhodnocení většina zúčastněných pokračovala ve srovnávání již ohodnocených pálenek do pozdních hodin.
Děkujeme všem za báječnou atmosféru, kterou na této akci navodili, a Penzionu u Kalábů za vzornou přípravu příjemných prostor a zajištění zázemí akce.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 30 MB] 
KATALOG PÁLENEK  [pdf]

 
1. 1. 2016 Novoroční rituální koupel
Jako tradičně byl 1. ledna v 11 hodin zahájen průvod k rybníku. Zde byla symbolicky otevřena voda a odvážlivci mohli do rozbouřených vod ponořit celé tělo, svlažit se částečně nebo jen symbolicky - připraveným dřívkem.
 
25. 12. 2015 Živý betlém
Poprvé v dějinách Olšan jste mohli zhlédnout na návsi u kapličky premiéru divadelního představení O narození Ježíše Krista.
 
5. 12. 2015 Setkání s Mikulášem
V sobotu odpoledne pořádala Obec Olšany na návsi tradiční setkání. S krásným programem vystoupily děti z MŠ a pak následovalo malé divadelní vystoupení o příchodu sv. Mikuláše. Od něj dostaly děti sladké dárky a všichni ochutnali cukroví připravené místními hospodyňkami.
FOTO   (on-line náhledy)                               

FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 30 MB] 
VIDEA
  
 
29. 11. 2015 Zahájení adventu
Olšanský pěvecký sbor pořádal u příležitosti první adventní neděle "Adventní zpívání".
FOTO   (on-line náhledy)                                       
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 7 MB]     
 
27. 11. 2015 Zájezd do divadla
Obec Olšany pořádala zájezd do Mahenova divadla v Brně na premiéru představení Saturnin.
 
24. 10. 2015 Strašidelný les
T.K. Wild Horse Olšany pořádal na hřišti u rybníka již 13. ročník oblíbené akce, kdy se děti vydají na tajemnou stezku lesem. Stejně jako v předešlých letech se jich před vstupní branou lesa sešlo více než sto. Tam je přivítal Strážce noci se svým pomocníkem a ukázali jim směr kudy se mají vydat. Děti musely jako vždy absolvovat trasu zcela potmě a cestu jim lemovala pouze malá světýlka. Ovšem o této akci se dozvěděla také různá stvoření, která na děti v lese číhala. Některá byla hodná a ukazovala cestu, před jinými se děti musely mít na pozoru. Takže setkat se mohly s různými čarodějnicemi a zombie, s Pánem lesa a jeho svítícím psem, s krvežíznivými stvůrami, apod. Také musely projít přes pitevnu, kde rozhodně nebyla nouze o krev. V závěru cesty se již stačilo podepsat na tajemný pergamen a pak hurá na zasloužené občerstvení.
Jelikož akci provázelo příznivé počasí, vydrželi rodiče s dětmi ještě dlouho po akci u táborového ohně.
FOTO   (on-line náhledy)                                       
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 70 MB]     
 
17. 10. 2015 Předání stavby "Olšany - kanalizace"
S občany Olšan proběhla oslava ukončení tohoto náročného stavebního díla. Byla odhalena pamětní deska a všichni mohli už jen nad fotografiemi zavzpomínat na rozkopané silnice, které jsme potkávali celý rok. Slavnostního předání stavby „Olšany-kanalizace“ se zúčastnil místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Ing. Ivo Bárek, předseda finančního výboru Jihomoravského kraje Bc. Roman Hanák, jednatele společnosti ČAK CZ s.r.o. Ing. Zdeněk Čevela, zástupci firmy AP Investing s.r.o. Brno a další hosté. Celé odpoledne dotvářelo příjemné vystoupení kapely Old fashioned rhythm&blues pod vedením K. Votýpky.
FOTO   (on-line náhledy)                                        

FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 22 MB]     
PREZENTACE NA NÁSTĚNKU     
 
 
3. 10. 2015 Výlet do okolí Olšan
Proběhla podzimní vycházka do Moravského krasu. Tento den byl jako stvořený pro pohodovou vycházku. Přes 40 účastníků navštívilo Alexandrovu rozhlednu u Babic, huť Františku, jeskyni Jáchymku a vývěr Jedovnického potoka v Josefovském údolí. Následovala zastávka u slavné jeskyně Býčí skála.
FOTO   (on-line náhledy)                                        
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 50 MB]     
PREZENTACE NA NÁSTĚNKU     
 
 
18. 9. 2015 DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ  +  KÁCENÍ MÁJE
V podvečer proběhlo v sále divadelní představení „Na pospas“, které pořádal p. F. Kolmačka a J. Libánek ve spolupráci s Obcí Olšany. Sál doslova praskal ve švech a divadelní vystoupení souboru D.A.V.A sklidilo velmi kladné ohlasy. Po divadle se konala letní noc „Kácení máje“, k poslechu a tanci hrála skupina Modul. Přítomné od tance a dobré nálady neodradila nižší teplota ani chvilkový déšť. Celý večer se velmi vydařil.
FOTO ZÁBAVA  (on-line náhledy)                           

FOTO ZÁBAVA - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 40 MB]      
 
12. 9. 2015 NOHEJBALOVÝ TURNAJ
SK Olšany pořádal na hřišti u COOPu nohejbalový turnaj. Své síly přišlo změřit 8 trojčlenných týmů. Nejlepší byli nohejbalisté z Ivanovic.
FOTO   (on-line náhledy)                           
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 20 MB]      
 
5. 9. 2015 OLŠANSKÉ PÁROVÉ HODY
Po několika letech se v Olšanech opět uskutečnily párové hody. Devět párů stárků nastoupilo v toto sobotní odpoledne na náves u budovy obecního úřadu. Náves byla zcela  zaplněna diváky. Všichni stárci převzali z rukou starostky hodové právo a předvedli přihlížejícím pečlivě nacvičenou zahajovací sestavu. Poté následovalo pohoštění přítomných, které si stárci připravili. Po zbytek odpoledne procházel průvod stárků všemi ulicemi obce a před domem každé stárky proběhlo "kolečko", kdy se vesele tančilo a hodovalo. Do kroku vyhrávala skvěle kapela Voděnka a o dostatek vína se starali pohotoví sklepníci Ota a Radim.
Večer pak pokračoval opět na návsi taneční zábavou, kde hrála stále neúnavná kapela Voděnka. Všichni se skvěle bavili a i přes poněkud chladnější počasí si celou akci náramně užili. Velké poděkování patří všem stárkům, že pro obec připravili tak úžasnou akci a udržují dávné tradice.
FOTO   (on-line náhledy)                           
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 115 MB] 
FOTO KAPELY VODĚNKA

VIDEA  
 
8. 8. 2015 NECKYÁDA  + RYBÍ HODY
Na rybníku v Olšanech proběhl 1. ročník obnovené Neckyády v Olšanech.
Současně zde bylo možno ochutnat rybí speciality, které nabízeli členové sdružení Haltýř o.s.
FOTO   (on-line náhledy)                           
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 190 MB]      
VIDEA
  
 
1. 8. 2015 Letní noc u kiosku "U Červeného buku" se skupinou Rančeři.
 
11. 7. 2015 FOTBALOVÝ TURNAJ
SK Olšany pořádal na hřišti u COOPu fotbalový turnaj. Kapacita hřiště umožňovala hru 8 družstev a byla plně využita. Ve finále zvítězili "Bezejmení" z Rousínova. Olšanské týmy skončily na 5. a 6. místě. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Miroslav Zonek, který značnou měrou přispěl k umístění týmu "Slečinky" na 5. místě.
FOTO - VÝBĚR  (on-line náhledy)                           
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 110 MB]      
 
28. 6. 2015 RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - pro děti
HALTÝŘ os. pořádal v neděli 28.6. od 8 hodin u rybníka v Olšanech rybářské závody pro děti. Akce neměla charakter ryze soutěžní, ale šlo hlavně o to, aby se kdokoliv z mladých zájemců mohl seznámit s rybolovem. Dětem bez rybářského náčiní byla udice zapůjčena. Díky vstřícnému přístupu členů spolku byla celá akce velmi pohodová a každý z cca 30-ti účastníků si přišel na své.
 
13. - 14. 6. 2015 ZÁJEZD do Adršpašských skal
Obec Olšany pořádala společný dvoudenní zájezd.
FOTO - VÝBĚR  (on-line náhledy)                           
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 30 MB]        
 
13. 6. 2015 RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - pro dospělé
HALTÝŘ os. pořádal u rybníka v Olšanech rybářské závody pro všechny zájemce.
 
6. 6. 2015 NOHEJBALOVÝ TURNAJ - NOČNÍ
SK Olšany pořádal v sobotu večer amatérský nohejbalový turnaj všechny příznivce sportu. Přihlásit se mohli muži i ženy, hráči zkušení i zájemci, kteří nohejbal nikdy nehráli. Turnaj byl losovaný a všechny týmy měly podobnou výkonnostní úroveň.
Své síly nakonec změřilo 6 týmů. Nejlépe se umístilo družstvo ve složení R. Röss, M. Zonek, D. Němec.
FOTO - VÝBĚR  (on-line náhledy)                     
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 40 MB]   
 
6. 6. 2015 DĚTSKÝ DEN
T.K. Wild Horse pořádal v sobotu 6.6. na hřišti za rybníkem dětský den na téma "NEMOCNICE NA KRAJI OLŠAN"
Sešlo se téměř 70 dětí, které postupně prošly všechna oddělení nemocnice: ušní, zubní, chirurgii, oční, psychiatrii, chirurgii, ortopedii, záchranku a lékárnu. Na některých odděleních byly děti v roli pacientů, jinde si naopak zahrály na doktory. Po splnění všech úkolů dostaly špekáček a sladký balíček.
Děti, které chtěly ještě dále soutěžit se přihlásily na turnaj, kde musely co nejrychleji vyčistit nemocné mandle od zákeřných bacilů. Děti se úžasně bavily, i když se bohužel musely potýkat s dlouhými frontami v čekárnách některých ambulancí.
FOTO - VÝBĚR  (on-line náhledy)                           
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 110 MB]      
 
30. 4. 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC + PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO AUTA
Členové a kamarádi z T.K. Wild Horse Olšany spolu s JSDHO Olšany a Obcí Olšany pořádali na hřišti za rybníkem tradiční pálení čarodějnic. Akce byla letos spojená s představením nového hasičského auta. Dětí se sešlo téměř 80 a měly se na co těšit.
Nejprve hledaly po skupinkách v lese nápovědy pro rozluštění tajných zpráv psaných neviditelným inkoustem. Tyto slogany pak spolu tvořily zaříkávadlo, které děti společně volaly okolo čarodějnice. Tu ovšem musely nejdříve najít v její skrýši.
Během rituálu kolem čarodějnice vzplála samovolně hromada sena. Vždy připravení hasiči však nenadálý požár s přehledem uhasili. Děti si pak mohly samy vyzkoušet stříkání džberovkami, motání hadic, ručkování na visutém žebříku, přenášení vody a další soutěže, které prověřily jejich šikovnost a přiblížily jim potřebné dovednosti každého hasiče.
Následoval křest nového hasičského vozidla, kterému místní občané vybrali ve veřejné anketě jméno "Barča". Autoři vítězného návrhu byli odměněni. Všechny děti pak byly odměněny upomínkovou kartičkou, špekáčkem a sladkostí.
Po posilnění utvořily děti dlouhou frontu, protože každý si chtěl vyzkoušet stříkat z opravdového děla nové požární cisterny. O soutěže pro děti a bezpečnost celé akce se vzorně starali členové JSDHO Olšany.
FOTO - VÝBĚR  (on-line náhledy)
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 130 MB]
FOTO - CISTERNY a JSDHO  [zip 140 MB - nezmenšeno]
VIDEO  [XviD 180 MB]
PREZENTACE NA NÁSTĚNKU
 
26. 4. 2015 OSLAVA 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE
Pořádala ZO KSČM Olšany k uctění obětí II. světové války. Během akce byly položeny věnce u památníku a následně na hřbitově u hrobu kpt. Žukova.
 
18. 4. 2015 OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Obec Olšany pořádala v sobotu 18. dubna Otevírání studánek. Akce se zúčastnilo přes 60 účastníků, které neodradil ani počáteční deštík.
Součástí akce bylo také vysazení nového dubu v místě padlého starého dubu U Prvního obrázku. Na tom mají největší zásluhu p. Jaroslav Valehrach a Vít Kunc st..
Během pochodu se skvěle zhostil role průvodce p. Pavel Kunc, který účastníky zavedl k pramenu potoka Luštinek, k pomníku pilota havarovaného letadla a dále kolem Tondovy boudy k pozůstatkům zaniklé osady.
FOTO - VÝBĚR  (on-line náhledy)
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 50MB]
 
7.3.2015 Maškarní bál pro děti a dospělé
T.K. Wild Horse Olšany pořádal tradiční maškarní bál. Odpoledne se sešlo 75 dětí a místní sál praskal ve švech. Na úvod vystoupily děti z Habrovan a Olšan, které si pod vedením Karolíny Volfové nazkoušely hru Karkulka. Přihlížející děti ani nedýchaly a s napětím čekaly, jak to tentokrát s hlavní postavou i s vlkem vlastně dopadne. Vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem. Vystupující děti si ho opravdu zasloužily a za jejich nadšení jim děkujeme.
Poté se rozjel běžný maškarní rej, na kterém nechybělo přestavení masek, tanec, soutěže, sladké odměny, spravedlivá tombola, konfety a spousta balónků.
Soutěže navazovaly jako každý rok na téma úvodního vystoupení. Takže děti sbíraly kytičky v lese podobně jako Karkulka, hledaly v sále obrázky postaviček z pohádky a mohly vyžunknout vínko až do dna stejně jako žíznivý vlk. V závěru nemohla chybět oblíbená židličkovaná. Stejně jako v minulých letech bylo velice těžké ukončit v podvečer řádění nadšených dětí a rozloučit se s nimi. Byl totiž nejvyšší čas nachystat sál pro večerní maškarní.
Maškarní pro dospělé začal také scénkou, kterou si během zimních měsíců připravili pořadatelé a kamarádi. Klasický příběh Vinnetoua a Old Shatterhanda byl trochu upraven a klíčovou zápletkou byla místo stavby železnice stavba kanalizace v Olšanech. Návštěvníků večerního karnevalu byla oproti odpoledni zhruba polovina, ale i tak dokázali vytvořit úžasnou atmosféru a s vervou se zapojili do soutěže, kde museli postavit "hovnovod" a umístit trubky do správného spádu.
Pořadatelé děkují všem, kteří se do příprav zapojili, i všem, kteří ji podpořili darem či finančním příspěvkem.
FOTO NÁSTĚNKA - Dětský   
FOTO NÁSTĚNKA - Večerní  
FOTO KOMPLET KE STAŽENÍ

 
28.2. až 1.3.2015 Výstava "Světové války"
Pořádala Obec Olšany ve víceúčelové budově.
Napsali o výstavě ...
FOTO KE STAŽENÍ
 
31.1.2015 Košt slivovice a jiných pálenek
Obec Olšany pořádala již 9. ročník oblíbené soutěže pro milovníky pálenek. Letos se sešlo rekordních 55 vzorků, které byly hodnoceny všemi přítomnými odděleně v pěti kategoriích.
Doprovodným programem byla tentokrát ochutnávka nakládaných pochutin. I ty mohly získat přízeň přítomných, kteří je hodnotili fazolovým počitadlem. Nejvíce fazolek získaly nakládané hříbky od paní Kostrbíkové.
Nejlepšími vzorky pálenek letošního ročníku byly ohodnoceny: slivovice R. Chromého z Holubic, meruňkovice T. Uhlířové ze Slavkova, hruškovice Z. Hudečka z Želče, jablkovice M. Chromé z Holubic, třešňovice Z. Modlitby z Olšany.
Každý si také mohl poznat svůj vlastní vzorek. To se podařilo osmi hodnotitelům.
KATALOG VZORKŮ
FOTO KE STAŽENÍ
 
 
---► Zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) na okrese Vyškov:
-- pracovní den: 17:00 až 22:00 (LSPP pro dospělé a děti)
-- mimopracovní den: 8:00 až 20:00 (LSPP pro dospělé a děti), 8:00 až 13:00 (LSPP stomatologická)
---- Nemocnice Vyškov, p.o. (LSPP pro dospělé), tel: 517 315 631
---- Nemocnice Vyškov, p.o. (LSPP pro děti), tel: 517 315 111
---- Nemocnice Vyškov, p.o. (LSPP stomatologická), tel: 517 315 949
Kompletní přehled LSPP pro JM
 
---► EUROKLÍČ - zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení pro občany, kteří jsou držiteli průkazů TP, ZTP a ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let věku. .
Jak získat Euroklíč
 
---► Reklamní předměty obce (ceny jsou včetně DPH):
 - kniha "Olšany slovem a obrazem" (300,- Kč)
 - hrníček (65,- Kč)
 - propiska (15,- Kč)
 - turistická a cyklistická mapa okolí (25,- Kč)
 - přívěšek ve tvaru obecního znaku (35,- Kč)
 - kvalitní čokoláda 250g se zimním motivem (80,- Kč)
 - kvalitní čokoláda 100g s letním motivem (48,- Kč)
 - brožura "Studánky v okolí obce Olšany"
 


Rychlé odkazy:
Základní údaje dle 106/99Sb.
Olšanský občasník
Úřední deska
E-podatelna

Kudy do Olšan
Jízdní řád autobusů

Restaurace
Ubytování


Odkazy na partnery:
MAS Moraský kras
Mikroregion Drahanská vrchovina

Obec Habrovany

Mateřská škola Olšany
Sportovní klub Olšany


Kamera Olšany

Kamera hřiště

 

Vaše cesty k bezpečí

Nová verze:
„Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí..."

Brožura ke stažení [PDF]

 


Informační leták BLACKOUT
 [PDF]


Časopis dTest