OBECNÍ ÚŘAD - Struktura úřadu  

Zastupitelstvo obce

Starosta Dana Křížová, Tel: 608 517 188
Místostarosta Ing. Arnošt Ohli 
Zastupitelé Ing. Eva Modlitbová
Oto Valehrach
Luboš Hrdinka
Ing. Ivo Herman
Antonín Röss (od 22.6.2016)
Vít Kunc (od 1.9.2015)
Zdeněk Libánek (od 20.7.2016)

Výbory a komise

Finanční výbor
kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce. Činnost je zaměřena hlavně na hospodaření s rozpočtem, vyjadřuje se k žádostem o příspěvek nebo půjčku z rozpočtu obce a k úlevám na poplatcích. Kontroluje hospodaření příspěvkové organizace. Vyjadřuje se ke zprávě o auditu a k vyúčtování hospodaření za daný rok.
Ing. Ivo Herman - předseda
Luboš Hrdinka
Oto Valehrach
Kontrolní výbor
kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce
Vít Kunc  - předseda
Ing. Eva Modlitbová
Zdeněk Libánek
Stavební komise
kontrolní činnost v oblasti výstavby v obci, zajišťování podkladů pro stanovení poplatku za užívání veřejného prostranství (stavební či jiný materiál). Předseda nebo pověřený člen se zúčastňuje řízení svolaných stavebním úřadem.
Luboš Hrdinka - předseda
Antonín Röss
Ing. Ivo Herman
Mgr. Pavel Jašek
Ing. Helena Krmíčková
Kulturní komise
kulturní záležitosti - vítání občánků, besedy s důchodci a další kulturní akce obce. Pomáhá s přípravou zpravodaje.
Ing. Eva Modlitbová - předseda
Mgr. Zdeňka Jičínská
Eva Kuncová
Marcela Schneiderová
Jaroslava Chelíková

Další zaměstnanci a spolupracovníci

Účetní obce Štefanie Hrubá (od 1.11.2015)
Referent obce Alena Mikysková (od 3.10.2017, úvazek 0,5)
Zaměstnanci OÚ Eva Kuncová (od března 2018 plný úvazek)
Marcela Schneiderová (dohoda o prac. činnosti)
Milan Sotolář (od 1.8.2014)
Pracovníci na VPP  
Kronikář Ing. Eva Modlitbová (od 2007)


Poslední aktualizace: 25.04.2018 Nahoru