OBECNÍ ÚŘAD - Další dokumenty Obce Olšany  

Uplatňování zákona 106/1999 Sb.

Název Ze dne Odkaz
02_Poskytnutí informace + odpověď (Ambros, 2017) 28.03.2017   PDF
01_Poskytnutí informace + odpověď (Istav Media, 2017) 22.02.2017   PDF
Výroční zpráva za rok 2016 v oblasti poskytování informací 
+ odpověď 01
20.01.2017   PDF
Výroční zpráva za rok 2015 v oblasti poskytování informací  29.01.2016   PDF
Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací 06.02.2015   PDF
Výroční zpráva za rok 2013 v oblasti poskytování informací 27.01.2014 PDF
Výroční zpráva za rok 2012 v oblasti poskytování informací 05.02.2013   PDF
Výroční zpráva za rok 2011 v oblasti poskytování informací 18.01.2012   PDF
Výroční zpráva za rok 2010 v oblasti poskytování informací 07.02.2011   PDF
Výroční zpráva za rok 2009 v oblasti poskytování informací 05.02.2010   PDF
Výroční zpráva za rok 2008 v oblasti poskytování informací 10.02.2009   PDF
Výroční zpráva za rok 2007 v oblasti poskytování informací 08.02.2008   PDF
Výroční zpráva za rok 2006 v oblasti poskytování informací 31.01.2007   PDF
Výroční zpráva za rok 2005 v oblasti poskytování informací 25.01.2006   PDF
Výroční zpráva za rok 2004 v oblasti poskytování informací 04.02.2005   PDF
Výroční zpráva za rok 2003 v oblasti poskytování informací 11.02.2004   PDF
Výroční zpráva za rok 2002 v oblasti poskytování informací 12.02.2003   PDF
Výroční zpráva za rok 2001 v oblasti poskytování informací 12.02.2002   PDF
Výroční zpráva za rok 2000 v oblasti poskytování informací 27.02.2001   PDF
Směrnice k uplatňování zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím
účinnost od 15.02.2000   PDF

Jiné dokumenty

Název Stav Odkaz
Cenové oznámení výše stočného na r. 2017 od roku 2017   PDF
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od 01.01.2017   PDF
Smlouva o odvádění odpadních vod (vzor smlouvy v.1) od roku 2016   DOC
Kanalizační řád obce Olšany v.1 schválen 16.10.2015   PDF
Spisový a skartační řád Obce Olšany účinnost od 09.10.2014   PDF
Tržní řád (Nařízení obce Olšany č. 1/2013) účinnost od 05.08.2013   PDF
Organizační řád obce Olšany  účinnost od 01.03.2013   PDF
Povodňový řád obce Olšany účinnost od 18.03.2003   PDF
Povodňový řád obce Olšany - aktualizace komise 2017 červen 2017   PDF
Poplatek za vyhlášení MR a ceny reklamních předmětů  účinnost od 01.04.2014   PDF
Řád pohřebiště účinnost od 01.09.2013   PDF
Zřizovací listina příspěvkové organizace - MŠ Olšany 2009 účinnost od 01.11.2009   PDF
Jednací řád zastupitelstva obce Olšany schváleno 19.11.2008   PDFPoslední aktualizace: 22.06.2017 Nahoru