Maškarní bál - 6.3.2005 Zpět

V neděli 6.3.2005 se táborníci a další děti v maskách z Olšan a Habrovan sešly v sále hostince v Olšanech. Maškarní rej zahájili vedoucí T.K. jako ospalci z "Ráje ospalců". Pro cca 70 masek byly připraveny sladkosti a odměny za různé soutěže. Každá maska získala cenu v tombole od hodných sponzorů. Také vystoupila slavná skupina Blbostar uváděná DJ Kečupem a MC Pudinkem. Skvěle jsme se vydováděli.


Poslední aktualizace: 18.3.2006 Zpět |  Nahoru