DĚNÍ V OBCI - Tábornická unie  

Wild Horse Olšany

Klub Od roku 1994 funguje v Olšanech tábornický klub WILD HORSE pod záštitou České tábornické unie.
Velká rada klubu Bohuslav Tomášek - Bob - šerif  (bob.tomasek@tiscali.cz)
Katka Volfová - Kačenka - zástupce šerifa, zdravotník (kacenkavolfova@seznam.cz)
Žaneta Tomášková - Žanka - revizor
Lukáš Koudelka - Koudy - vedoucí  (Luke.Koudy.Koudelka@seznam.cz)
Arnošt Ohli - Krokodýl - technická podpora (aohli@atlas.cz)
Další dospělí členové Zdeňka Růžičková - Červik - hospodář
Zdeňka Jičínská - Deluňa - vedoucí (deluna@atlas.cz)
Oldřich Novák - Olas - vedoucí
Jitka Kranichová - Amazonka - kuchařka
Vít Kunc - Kuna
Pavel Kunc - Palóch
Iveta Němcová - Iris
Hynek Růžička - Charlie
Michal Král - Mike
Instruktoři Iveta Kranichová - Číča  (Iveta.Kranichova@seznam.cz)
Jakub Strnad - Prófa  (Jimmy.Thief@seznam.cz)
Jan Ivanšík - Ševča
Jakub Libánek - Libus
Lucie Bezděková - Babka
Jakub Kranich - Kocour
Malí táborníci Klub sdružuje téměř 15 dětí. Mladí táborníci jsou převážně z Olšan a Habrovan. Všichni mají své přezdívky.
Kontakt Olšany 59, 683 01 Rousínov
Činnost Poznávání přírody a chování se v ní, využití volného času dětí, tábornické dovednosti.
Slib klubu "Budu ctít, milovat a chránit přírodu, respektovat její zákony a žít se srdcem trempa."

Akce Wild Horse Olšany

Strašidelný les 2011   28.11.2011
T.K. Wild Horse Olšany pořádal na hřišti u rybníka Strašidelný les pro malé i větší nebojsy. Letošní ročník se opravdu vydařil. Počasí nám výjimečně přálo a strašidelná nálada byla přímo skvělá. Trasu plnou strašidel a děsivých zákoutí (nechyběl např. umrlec, kosák, oběšenec, duch a další příšery) si prošlo téměř 80 dětí. Zavítaly k nám i děti z okolních vesnic, Rousínova a dokonce z Brna. Všichni byli velice spokojeni. Čertovská obsluha v Pekelné sluji pracovala na plné obrátky. Nebojácné děti dostaly špekáček a sladkost a rodiče i ostatní návštěvníci si také přišli na své. Členové tábornického klubu tímto způsobem velmi děkují dalším kamarádům z Olšani okolí, kteří ochotně a zcela nezištně pomáhají s pořádáním akcí pro děti.
FOTO
Dětský den 2011   11.06.2011
T.K. Wild Horse Olšany pořádal tradiční soutěžní odpoledne pro děti. Téma letošního dětského dne bylo "Jednou otevřu si cukrárnu ...". Na hřišti u rybníka se sešlo 55 dětí, které si nejdříve prověřily svou šikovnost a dovednosti na stanovištích v okolí hřiště. Děti např. skládaly hlavolam z dortu, snažily se obrátit palačinku, vyzkoušely si práci servírky, rozpoznávaly dorty dle počtu svíček, poznávaly hrubost mouky, atd.. Po občerstvení špekáčkem z grilu a převzetí dárkového balíčku se děti pustily do vyřazovacích turnajů o hodnotné ceny. Zde soutěžily v krkolomném  převážení surovin na dort, přenášením vajíček (míčků), házením dortíků s moukou.
Během odpoledne představili svou techniku i hasiči z JSDH Olšany.
FOTO
Pálení čarodějnic 2011   30.04.2011
T.K. Wild Horse Olšany pořádal na hřišti za rybníkem Pálení čarodějnic. Pro děti byly připraveny různé soutěže, sladkosti a opékání špekáčků.
FOTO
Maškarní bál pro děti a dospělé 2011  25.03.2011
T.K. Wild Horse a Obec Olšany uspořádali v sále pohostinství Maškarní bál pro děti a dospělé. Odpolední akce se zúčastnilo téměř 70 dětí se svými rodiči. Pro děti bylo připraveno množství her, za které byly sladce odměněny. „Mladší táborníci“ si pro přítomné připravili úvodní vystoupení motivované filmem Madagaskar. Večerní bál byl zahájen upraveným ztvárněním pohádky Perníková chaloupka. Odpoledne i večer se všichni skvěle bavili v příjemné atmosféře.
FOTO DĚTSKÝ  
Strašidelný les 2010   06.11.2010
T.K. Wild Horse Olšany pořádal na hřišti u rybníka Strašidelný les. Úvodní věta zvacího plakátu zněla „Máte pro strach uděláno? …“. Ano, celá akce se točila okolo tajemné cesty tmavým lesem, maskovaných strašidel a strašení, ale také odvahy malých nebojsů. Letošní ročník proběhl poprvé bez deště, chladu, mlhy a dalších nepříjemností, které běžně nabízí dušičkový čas. Díky tomuto neuvěřitelně teplému a příjemnému počasí se sešel rekordní počet odvážlivců. Přibližně 80 dětí se postupně vydalo na lesní trasu vyznačenou svíčkami a lemovanou vodníky, kostlivci, skřety a dalšími strašidly. Nutno říct, že bylo občas těžké rozeznat, kdo se bál během cesty víc – jestli samotné děti nebo některé maminky, které nejmladší nebojsy doprovázely. Nad letošním ročníkem si vzali patronát čerti a čertice. Starali se o pořádek na startu a také o občerstvení v pekelné sluji. Každý, kdo úspěšně prošel připravenou cestu, dostal něco dobrého na zub a na posilnění. Děkujeme všem, kteří si přišli prověřit svou nebojácnost.
FOTO
Dětský den 2010  12.06.2010
Od 13 hodin pořádal T.K. Wild Horse Olšany Indiánský dětský den na hřišti nad rybníkem. Odpoledne začalo ukázkou požární techniky členy JSDHO Olšany. Následoval tajemný vstup malých indiánů do tee-pee, kde začala první ze zkoušek šikovnosti a dovednosti připomínajících Divoký západ. Další zkoušky následovaly na různých místech v okolí rybníka. Děti si mohly vyzkoušet například lov bizona, rýžování zlata, bloudění v mlze, ... Po ukončení Putování za indiány děti načerpaly z připraveného občerstvení síly na další aktivity – turnaje. Pro zabavení dětí ve chvilkách volna byla nachystaná tajemná jeskyně a další drobnosti. Každý, kdo přišel v indiánském oblečení, dostal speciální ocenění od náčelníka. Děkujeme všem, kteří přišli prověřit své dovednosti i v tak horkém a úmorném počasí, které panovalo celé odpoledne. Herní nasazení dětí a dokonce i rodičů během odpoledne je pro členy Tábornického klubu odměnou a oceněním za energii, kterou do příprav jednotlivých akcí pro děti vkládáme. Poděkování patří také obecnímu úřadu za finanční podporu odměn pro děti a Sportovnímu klubu za pomoc s přípravami zázemí.
FOTO
Pálení čarodějnic 2010  30.04.2010
T.K. Wild Horse Olšany uspořádal Pálení čarodějnic. Setkání účastníků bylo zahájeno netradičně na hřišti u transformátoru (na cvičáku). Všechny děti
v maskách čarodějnic i bez nich si nejdříve zahrály několik her. Pak se vydaly, za vydatného rámusu, na svých košťatech na přelet přes vesnici směrem k hřišti nad rybníkem. Tam proběhlo tradiční upálení čarodějnice a módní čarodějnická přehlídka. Pohodovou náladu podpořily i veselé písničky. Všechny děti si opekly špekáčky a získaly letecký průkaz na provoz koštěte.
FOTO
Maškarní bál 2010  20.02.2010
Odpoledne pořádal T.K. Wild Horse Olšany Dětský karneval, kterého se zúčastnilo téměř 80 dětí. Spolu s rodiči či doprovodem zcela zaplnily sál pohostinství U Pštrosa, který praskal ve švech. Tentokráte se v roli organizátorů představili naši odrostlí mladí táborníci. V jejich podání nechybělo ani úvodní představení „Popletená pohádka“, které si zcela samostatně vymysleli a nazkoušeli. Zajišťovali také průběh celého odpoledne včetně spousty soutěží, losování tomboly, tanečního veselí a hromadného fotografování. Ve večerních hodinách pak proběhl Karneval pro dospělé. Tady se na organizaci
a zajištění celého průběhu podíleli převážně dospělí členové tábornického klubu. Letos si pro všechny zúčastněné připravili asi dvacetiminutové vystoupení jako připomenutí filmu:„Koňská opera aneb Limonádový Joe“. Pak již následoval převážně tanec při reprodukci různých hudebních žánrů. Pro bujaré taneční kreace na parketu nezbylo mnoho času na soutěžení. Podařilo se uspořádat jen dvě soutěže o ceny. Před losováním tomboly přišlo ještě jedno překvapení – na pódiu předvedly s velikým úspěchem členky T.K. v čele s Tornádo Lou neopakovatelný kankán. Účast byla veliká a T.K. děkuje všem zúčastněným (kterých bylo téměř stejně jako odpoledne dětí) za originální masky, skvělou zábavu, taneční a soutěžní nasazení a pohodový průběh večera.
Také děkujeme všem sponzorům, kteří odpolední i večerní maškarní bál věcně či finančně podpořili.
FOTO DĚTSKÝ      FOTO VEČERNÍ
Strašidelný les 2009  07.11.2009
T.K. Wild Horse Olšany pořádal pro děti Strašidelný les. Počasí sice nebylo ideální, přesto přišlo mnoho malých i velkých nebojsů, kteří se odvážně vydali na temnou cestu. Ta začala černým tunelem plným různé havěti. Následovala trasa střežená upíry, smrtkou, medvědem, … Ty nejodvážnější děti mohly svoji ruku ponořit do tajemných sklenic, ve kterých se skrývalo sladké překvapení, různé přírodniny nebo dokonce pavouci. Po absolvování strašidelné cesty se všichni mohli zahřát u ohýnku či teplým čajem, posilnit špekáčkem a malou sladkostí. Organizátoři všem, kteří vyměnili teplo domova a vydali se na nevlídnou cestu plnou mokra, bláta a strachu, děkují.
FOTO
Dětský den 2009  13.06.2009
T.K. Wild Horse Olšany pořádal Dětský den. Pro děti byl připraven bohatý program - Pohádkový les plný soutěží, turnaje ve dvojicích a nechybělo ani občerstvení. Akce se zúčastnilo téměř 50 dětí se svými rodiči.
FOTO
Pálení čarodějnic 2009   30.04.2009
30. dubna pořádal T.K. Wild Horse Olšany s JSDHO Olšany na hřišti nad rybníkem Pálení čarodějnic. Této akce se zúčastnilo přibližně 30 dětí se svý,i rodiči. Na hřišti i v okolním sele probíhaly soutěže, na ohništi se opékaly špekáčky a děti si mohly také vyzkoušet hasičskou techniku. I přes počáteční nepřízeň počasí šlo o zdařilou akci s příjemnou atmosférou.
FOTO
Maškarní bál 2009  07.03.2009
7. března 2009 odpoledne uspořádali členové T.K. W. Horse Olšany „Maškarní bál pro děti“. Letos si na úvod připravili představení inspirované známou animovanou pohádkou Shrek. Poté začala přehlídka a představení masek. Stejně jako každý rok se představila široká paleta pestrých a vtipných masek. Celkem se sešlo přibližně 70 dětí různého věku. Spoustu písniček k tancování doplňovaly hry motivované úvodním představením, nechyběla ani oblíbená židličkovaná a mimořádně bohatá tombola. Hojná účast byla také večer na „Maškarním bále pro dospělé“. Tradiční princezny a rytíře vystřídali například bezdomovci, pankeři, kardinál s jeptiškou, muslim v bojové výzbroji, Ozák, Fantomas, pionýrka, … Nechyběly ani klasické pohádkové postavy jako Pat a Mat, Ferda Mravenec s Beruškou, myslivec a Karkulka, Malá čarodějnice a další. Večer byl opět zahájen pohádkovým představením, tentokrát trošku upraveným pro dospělé obecenstvo. Následovalo bujaré taneční veselí střídané soutěžemi, losováním bazarové tomboly a na závěr tradiční židličkovanou. Všichni účastníci se skvěle bavili stejně jako organizátoři.
FOTO
Bobování na Aljašce 2009  14.02.2009
14. února uspořádali členové T.K. Wild Horse Olšany „Závody v bobování na Aljašce“. Po dvouleté pauze se závody na trati zvané Aljaška konečně podařily díky překvapivě dobrým sněhovým podmínkám. Tentokrát se soutěže mohly zúčastnit nejen děti z tábornického klubu, ale každý odvážný školák. Trať si vyzkoušelo celkem 17 závodníků a také mladší děti, které ještě nesplňovaly věkové podmínky soutěže. Nejlepších časů nakonec docílili mimo soutěž dospělí z řad organizátorů. Vzájemná rivalita je vyburcovala až k neskutečným výkonům. Pro všechny účastníky byl připraven teplý čaj a sladká odměna.
FOTO
Strašidelný les 2008   25.10.2008
V sobotu 25. října pořádal T.K.Wild Horse pro nebojácné děti tradiční „Strašidelný les“, kterého se zúčastnilo přes 70 dětí a rodičů.
FOTO
Rozloučení s prázdninami   30.08.2008
30. srpna uspořádal T.K. Wild Horse Olšany a o.s. Haltýř „Rozloučení s prázdninami“. Od 8. hod. byly pro děti u rybníka připraveny rybářské závody, mezitím jim „táborníci“ uvařili guláš a pak měli pro děti připraveny různé hry a soutěže. Večer byla pro děti i dospělé připravena diskotéka. Závodů se zúčastnilo 20 rybářů, největší počet chycených ryb měl: Valehrach David 14 ks, Vysoudilová Sabina 10 ks, Vévoda Michal 6 ks. Největší rybu chytil - Dundálek Lukáš 55 cm, Valehrach David 54 cm, Vysoudilová Sabina 51 cm. Zasoutěžit si odpoledne přišlo cca 30 dětí, příjemný den byl zakončen opekáním špekáčků.
Pálení čarodějnic   30.04.2008
Dne 30.4.2008 T.K. Wild Horse Olšany pořádal již poněkolikáté PÁLENÍ ČARODĚJNIC u hřiště nad rybníkem. Vedoucí tábornického klubu připravili pro děti bohatý program – soutěže, představení masek s módní přehlídkou, táborák. Poprvé zde proběhl „První let čarodějnic na košťatech“. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení.
FOTO
Maškarní karneval 2008   23.02.2008
Dne 23.2.2008 TK Wild Horse Olšany pořádal již poněkolikáté DĚTSKÝ KARNEVAL. Vedoucí tábornického klubu se tentokrát představili jako neohrožení mušketýři a krásné komtesy. Účast byla obrovská, sešlo se více než 60 dětí, které si zasoutěžily jak v tradičních soutěžích (židličková), tak i ve zcela nových a tematicky laděných - rychlá jízda na koni, házení kroužků na meč apod. Mezi soutěžemi se tančilo a nechyběla ani bohatá tombola. Večer se konal KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ, účast byla přibližně stejně hojná jako na dětském karnevale, sešlo se také téměř 60 masek. Kdo přišel, ten se zcela jistě dobře bavil. Bylo zde plno soutěží, tance a srandy. Táborníci děkují všem za účast a těší se na další společné akce.
FOTO DĚTSKÝ        FOTO VEČERNÍ
Vánoce ve Švábenicích 2007   8.12.2007
Tradiční vánoční oslava opět na netradičním místě. Útočiště nám poskytla myslivecká chata ve Švábenicích. Vše proběhlo k naprosté spokojenosti všech zúčastněných. Přípravy i následná slavnostní večeře, rozdávání dárků i vystoupení dětí. To bylo tentokrát trochu kratší, ale zato velice svižné. Druhý den se hrály různé deskové hry i hry v okolí chaty a odpoledne jsme jeli všichni smutně domů.
Strašidelný les 2007   27.10.2007
V sobotu po setmění se konal na hřišti u rybníka již 5. ročník děsuplné vycházky po okolním lese. Děti i dospělí si prověřili svou odvahu. Ti co zdárně dorazili zpět na hřiště se mohli občerstvit a strávit příjemný večer u táboráku.
Tábor v Olšanech u Strmilova 2007   29.7. - x.8.2007
Jelikož všechna okolní tábořiště jsou nám z podivných důvodů zapovězena, zkusili jsme vyrazit dále do světa. Shodou okolností se nám naskytlo zázemí také v Olšanech, ovšem v České Kanadě v Jižních Čechách....
Dětský den 2007   2.6.2007
Jako každoročně jsme připravili krásné soutěžní odpoledne pro děti. Na hřišti u rybníka se jich sešlo několik desítek. Děti plnily různé úkoly v okolním lese a dostávaly veselá razítka. Za ně pak dostaly sladkou odměnu.
Potlach 2007   19.5.2007
Pravidelné setkání tentokrát na hřišti u rybníka.
Brněnský dračák 2007   5.5.2007
Letos se stal pořadatelem Brněnského dračáku náš klub. Zázemí nám skýtal Srub a v jeho okolí jsme připravili trasu pro soutěžící se spoustou vědomostních úkolů. Bohužel přijelo jen jedno soutěžící dítě a proto se náčelníci dohodli, že letošní soutěž bude nikoliv na kluby, ale na jednotlivce. Takže T.K. Wild Horse upevnil svou pozici v získávání prvních míst na této soutěži tábornické všestrannosti pořádané ČTU pro dětské kluby z našeho kraje.
Pálení čarodějnic 2007   30.4.2007
Jako vždy skvělé odpoledne pro děti plné soutěží a hranice s čarodějnicí.
Maškarní bál 2007   3.3.2007
Odpoledne proběhl tradiční maškarní bál pro děti. Těch se sešlo téměř 70. S některými dětmi přišli i nádherně přestrojení rodiče. Pořadatelé z T.K. Wild Horse se tentokrát představili jako "10 malých černoušků" ... více
Vánoce na Jelenici 2006   9.12.2006
Tyto Vánoce jsme chtěli prožít trochu jinak než obvykle a to se nám povedlo díky možnosti strávit víkend v neokoukaném prostředí. Pro tyto sváteční dny nás hostila chata Jelenice v údolí Hostěnického potoka.
Jako tradičně nechyběl stromeček, věšení jablíček svých i kamarádů, ... více
Strašidelný les 2006    28.10.2006
V sobotu 28.10. 2006 se na hřišti u rybníka konal již čtvrtý ročník strašidelné vycházky lesem pro děti. Zájem dětí i dospělých byl rekordní. Opět nechybělo občerstvení "Pekelná sluj" a spousta strašidelných postav na děsivé trati temným lesem osvětlené pouze svíčkami. Ale všechny děti se vrátily v pořádku a dostali zasloužené občerstvení. A jako každý rok byla i letos ponurá atmosféra doplněna jemným mrholením.
Výroční oheň na srubu 2006   23.9.2006
Další z pravidelných akcí klubu, na kterou se všichni těšíme je výroční oheň . Letošní ročník byl velmi vydařený. Taková pohodová akce, které předcházel 2. ročník Olšanského Mustanga - znalostní soutěže pro vlastní členy.
Letní tábor Vltava 2006   1.7. - 8.7.2006
Letošní tábor měl být trochu neobvyklý. My zarputilí suchozemci jsme měli strávit týden na raftech při sjíždění Vltavy. Pro většinu to bylo něco zcela nového. A povedlo se. Po měsících zkoumání, zajišťování dopravy, raftů a mohutných příprav jsme opravdu 1.7.2006 v 5:30 ráno nasedli do aut rodičů a odjeli do Vyškova. Odtud pohodlně... více
Pochod ke studánkám v okolí Olšan   7.10.2006
Letos poprvé se mohli občané zúčastnit "Pochodu ke studánkám v okolí obce Olšany", který se konal v rámci projektu "Otevírání studánek na Drahanské vrchovině" podpořeného nadací VIA. V rámci tohoto projektu získal pro letošní rok T.K. WILD HORSE Olšany velmi rozsáhlou a náročnou náplň - opravit, upravit a udržovat 13 studánek a mokřadů v okolí Olšan.... více
Potlach na Srubu 2006   27.5..2006
Po roce tu máme opět potlach. V pátek se udělalo dřevo a šlo se spát. V noci propukl obrovský liják. Obyvatelé jednoho stanu se museli přestěhovat do chaty. Další den děvčata uklidili ohniště a kluci nachystali oheň. Odpoledne proběhl 4. ročník mistrovství v dekomlatu. Večer byl zapálen slavnostní oheň a dlouho do noci se hrály hry a na kytaru.V neděli probíhal jako obvykle nezbytný úklid a cesta domů.
Brněnský dračák 2006 - 3. ročník   13.5..2006
Letos se olšanští táborníci opět zúčastnili soutěže Brněnský dračák. Po velkých úspěších v předchozích kolech probíhaly i před 3-tím ročníkem poctivé přípravy. Tentokrát se souboj odehrával v Mariánském údolí. Děti absolvovaly trať dlouhou asi 7 km od ...
Maškarní bál 2006   4.3..2006
Letos zahájily rej masek postavy ze známé pohádky Mrazík, které předvedly dětem nejznámější scénky z této pohádky. Zlá čarodějnice nakonec roztancovala všechny přítomné. Maskovaných dětí se sešlo přes 70 a v maskách přišli i odvážní dospělí. Doufáme, že si z nich vezmou ostatní rodiče do příštího roku příklad.
Děti opět soutěžily a získávaly mlsky, vybíraly ceny v tombole a snažily se uhlídat si volnou židli při oblíbené židličkované. Té se jako obvykle zúčastnili i rodiče. Na vítěze čekala hodnotná cena a hlavně pocit z velkého a zaslouženého vítězství.
Jarní tábor (naposledy na Panské)  2006   6. - 12.2..2006
Tábor začal v nejmrazivějším období této zimy. Teploty -15°C byly zcela běžné. Tomu také odpovídala hromada nachystaného dřeva. Naštěstí v druhé polovině tábora se počasí trochu umírnilo. Sněhová nadílka byla také úžasná. Bez pomoci těžké techniky by byla chata nepřístupná.
Na táboře se hrály různé hry, ale převážně byl celý tábor zasvěcený Vyvoleným (připravili Číča a Krtek). Každý večer se konalo zúčtování a dva účastníci ztratili možnost vyhrát hlavní cenu. Mezi úkoly patřilo např. stavění soch ze sněhu, vymýšlení slov na "vy", bobování na čemkoliv, atd. Nakonec se rozhodovalo mezi Kiki, Luckou a Babkou. Celkovou vyvolenou se stala Kiki.
Na táboře se  všem moc líbilo. Účastníků bylo málo a tak si ho pořádně užili. Ale zase se přišel poslední den a všichni jsme museli Panskou opustit. Tentokrát je to navždy, neboť nám byl ukončen nájem a možnost využívat tuto habrovanskou chatu. Poskytovala nám dobré zázemí. Možná pro nás až moc komfortní. Nyní máme skvělou možnost vrátit se "ke kořenům", tedy k táboření bez elektřiny a tekoucí vody. Určitě to nám všem prospěje.
Bobování na Aljašce 2006   7.1..2006
V sobotu 7.1.2006 jsme se sešli nejprve na Noře a pak vyrazili na závodní trasu. Po zkušebních jízdách se rozhodlo, že letos se bude závodit až z vrcholku. Po kvalifikaci se jely tři soutěžní jízdy dle tradičních pravidel. Dole čekala várnice s čajem a taky Olasova lopata (na úpravu dráhy). Po ukončení závodu a exhibičních jízdách jsme se šli ohřát na Noru a pak domů.
Vánoce na Panské 2005   9. - 11.12..2005
Vánoční atmosféra byla navozena ozdobením stromečku a nachystáním spousty jídla a dobrot. Po odpolední procházce jsme zasedli ke slavnostnímu večeru. Šerif měl jako tradičně proslov, pověsili jsme jablíčka a pustili se do skvělé večeře. Rozdávání dárečků se střídalo se scénkami a vystoupeními. Po bohaté nadílce byl odpálen ohňostroj a propukla diskotéka. Neděle byla jako obvykle vyplněna hrami a následně velkým uklízením chaty.
Olšanský Mustang 2005 - 1. ročník   26.11..2005
V tuto pozdní listopadovou sobotu jsme prověřili naše táborníky na soutěži Olšanský Mustang. Po loňském nultém ročníku to letos byla zimní úprava tohoto vědomostního testu. Celá trať vedla až na srub. Zkoušela se morseovka, zdravověda, stromy, uzly, orientace v mapě, mapové značky a ohně. Oheň musely děti rozdělat na konci cesty - na sněhu. Pak je čekal horký čaj. Byla to pěkná procházka.
Strašidelný les 2005   5.11..2005
V sobotu 5.11. se již potřetí uskutečnila děsivá procházka lesem. Začínaly mladší děti následovány staršími kamarády. Pro ty, co se zrovna nebáli, jsme měli postavený hangár, kde se mohli zabavit malováním. Pro hladové a mlsné jazýčky bylo připraveno občerstvení do chladného večera.
XI. výroční oheň   29.10..2005
Letošní oslava XI. výročí založení T.K. byla naplánována výhodně na dobu podzimních prázdnin. Pro zdárný průběh bylo opět třeba nachystat dřevo na oheň, postavit tee-pee, nachystat louče, šerifský kruh, opravit totem a další přípravné páce. Svých funkcí se ujali noví instruktoři (Číča, Prófa, Mary a Šuškin). Mary se ujala přípravy snídaně pro hladové krky.
K večeru se sešli hosté a byl zapálen slavnostní oheň. V tento slavnostní den byla dobrovolná večerka. Druhý den proběhl úklid chaty a okolí a vydali jsme se k domovům.
Dětská diskotéka a Pyžamový bál 2005   24.9..2005
V sobotu jsme pro děti připravili Dětskou diskotéku. Záměr byl dát jim trochu zapomenout od povinností, které jim nastaly se zahájením školního roku. Dětí přišlo však nečekaně málo. I přesto se tancovalo, soutěžilo a dovádělo.
Ještě větší zklamání přišlo se zahájením Pyžamové párty. Naděje na hojnou účast se nevyplnily. Byla nachystaná i módní přehlídka, která se nakonec nekonala. Alespoň jsme si pořádně zatancovali a vybili energii.
Tábor na srubu 2005 - W*A*S*H   24.7. - 5.8.2005
Letošní tábor byl inspirován seriálem M*A*S*H. Děti byly účastníky výcvikového kurzu W*A*S*H (Věčně Arogantní Spolek Harantů). Vedoucí pak ztvárnili důstojníky.
Fyzické prověrky začaly už na srazu před přesunem na tábor. Během tábora pak pokračovaly soutěže v armádním duchu - pneuběh, opičí dráha, kliky, prolízání žebříkem, atd. Ale náplní tábora byly i výpravy do okolí (Olšany, Říčky, hrad Vildenberk), včetně přespání mimo areál tábora - na Bukajdě na Říčkách. Byly příležitosti i ke kulturnímu vyžití. Hrálo se divadlo, proběhla velice emotivní soutěž W*A*S*H hledá Srubostar a při návštěvě rodičů nechybělo "Už mě prostě nebaví..."
Během tábora o sobě dali 2x vědět Šošoni. Poprvé byli zahnáni na útěk. Podruhé se jim povedlo díky souhře náhod vlajku ukradnout. Nakonec byli zajati (spíš dobrovolně kapitulovali) a vlajku vrátili. Jen stožár jsme museli vytáhnout a znovu postavit.
Na závěr byla vydána osvědčení o absolvování výcviku a vystoupil Šuškin Turek jakožto generál hvězdné pěchoty Srubostar.
Dík patří také kuchařkám, které jako obvykle skvěle vařily.
Dětský den na Panské 2005   4.6.2005
Ve spolupráci s OÚ Habrovany jsme pořádali 4.6.2005 Dětský den na Panské. Sešli jsme se v pátek. Tuto noc jsme přečkali pod širákem. V sobotu dopoledne se připravovala trať a rozvrhovaly soutěže. Ve 14 hod. vše vypuklo. Přišlo mnoho dětí s rodiči. Na trase byly různé disciplíny - chůdy, prolézání žebříkem, ručkování po laně, odpalování šišek, aj. V závěru soutěžení se bohužel rozpršelo. Po vyhlášení výsledků a rozdání cen se grilovaly špekáčky a byla volná zábava. V chatě se pak hrály různé hry a byla soutěž  "1 proti osadě". V neděli se uklidilo a jelo se domů.
Jarní potlach na Panské 2005   21.5..2005
Pro malý zájem dětí se plánovaná víkendová akce změnila na jednodenní (pro děti). Kluci chystali fakule a dřevo na oheň. Dívky malovaly cancátka. Odpoledne probíhaly různé soutěže a hlavně 3. ročník mistrovství v dekomlatu. Navečer přijeli někteří rodiče a další hosté. Čtyři naši kamarádi zapálili slavnostní oheň. Na vedlejším ohni se pekly špekáčky a nastala volná zábava.
Pálení čarodějnic 2005   30.4..2005
V krásné sobotní odpoledne jsme se sešli na hřišti u rybníka na tradiční čarodějnický slet pořádaný pro všechny děti. Po přivítání hostů byly odstartovány různé soutěže, kde se bojovalo o sladké odměny. Akce se zúčastnilo přes 80 dětí z Olšan a Habrovan, jejich rodiče a další účastníci. Pak byla zapálena hranice, na které uhořela "čarodějnice". Bylo rozdáno občerstvení od hodných sponzorů a pak probíhala volná zábava v trampském duchu pro vytrvalé kamarády až do pozdních hodin.
Brněnský dračák 2005 - 2. ročník   30.4..2005
Olšanští táborníci kralovali 2. ročníku Brněnského dračáku. Tak by šlo ohodnotit naši účast na soutěži tábornické všestrannosti pořádané ČTU pro dětské kluby z našeho kraje. Akce se konala v krásných lesích u Brna v kraji Pahádky máje. Naše družstva ještě zlepšila svůj loňský výsledek. ... více ...
Jarní tábor na Panské 2005   12. - 17.3..2005
Začátek byl jako obvykle na hřišti v Habrovanech. Tentokrát bylo účastníků tábora asi polovina a další museli opustit i tábor.  Právě řádila chřipková horečka. Během tábora se děti připravovaly na 2. ročník Brněnského dračáku. Také se hrála spousta her - Vypadáš skvěle, skládaly se písně. Hry vymýšleli nejen dospělí, ale i starší děti.
Maškarní bál 2005   6.3..2005
V neděli 6.3.2005 se táborníci a další děti v maskách z Olšan a Habrovan sešly v sále hostince v Olšanech. Maškarní rej zahájili vedoucí T.K. jako ospalci z "Ráje ospalců". Pro cca 70 masek byly připraveny sladkosti a odměny za různé soutěže. Každá maska získala cenu v tombole od hodných sponzorů. Také vystoupila slavná skupina Blbostar uváděná DJ Kečupem a MC Pudinkem. Skvěle jsme se vydováděli.
Bobování na Aljašce 2005   19.2..2005
V sobotu 19.2.2005 se uskutečnil 3. ročník závodů na bobech na obvyklé dráze - Aljašce. Po několika zkušebních jízdách byla odstartovaná kvalifikace a tři závodní jízdy. Pro doplnění energie byl připraven horký čaj a sušenky od paní starostky. 
Vánoce na Panské 2004   11. - 12.12..2004
Po zabydlení na chatě a odpoledních přípravách se přiblížil dlouho očekávaný večer. Po svátečním slově šerifa jsme měli výbornou večeři. Pak se rozdávaly dárky. Každý dostal nějaký dárek a další byly pro celou osadu (bič, Dračí hrad, hlavolamy, soubor her,...) Následovaly scénky, které si připravily děti pro vedoucí. Skupinu Blbostar uváděli DJ Kečup a MC Pudink. Krásného večera se s námi zúčastnila i starostka z Olšan.
Víkendová schůzka na Panské   13. - 14.11.2004
Víkendová akce, kde kromě hraní vybíjené, vyvolávané a jiných her, proběhl nultý ročník znalostní a dovednostní soutěže Olšanský Mustang. ...
Strašidelný les 2004   30.10..2004
Druhé pokračování "Strašidelného lesa" se uskutečnilo 30.10.2004. Všechny nás mile překvapil obrovský zájem dětí, které se chtěly bát. Sešlo se přes 70 strašpytlů. Na trase lesem čekaly na děti (kromě všudypřítomných strašidel) také studijní listy s naučným textem o různých strašidlech a lesních bytostech.
X. výroční oheň   2.10..2004
Jubilejní 10-leté výročí existence tábornického klubu Wild Horse Olšany se slavilo 2.10.2004 na Panské skále. Na tuto akci byli pozváni všichni bývalí i současní členové TK a příznivci trempingu z Olšan a Habrovan. Kromě běžných hudebních těles přijela zahrát i skupina Taverna.
Tábor na Srubu 2004   25.7. - 6.8..2004
Tábor, který začal pro děti velkým překvapením a táborníci místo na Panské "rozbili" své stany na Srubu. Tábor, který byl ve znamení řeckých bohů a smrtelníků bojujících za města Athény, Mykény, Sparta. Více podrobností ...
Dětský den 2004   5.6.2004
Dne 5.6.2004 se na Panské skále uskutečnily oslavy dětského dne ve stylu "Z pohádky do pohádky". Počasí sice moc nepřálo a vytrvalý déšť se utišil těsně před zahájením ve 14 hod, ale ani to nezabránilo několika desítkám dětí přijít a změřit síly, šikovnost a postřeh v soutěžích, které pro ně táborníci nachystali. Toto klání bylo podporováno OÚ Habrovany, který zajistil občerstvení a ceny pro vítěze i všechny zúčastněné děti.
Brněnský dračák 2004 - 1. ročník   8.5.2004
8.5.2004 se konal v Brně - Soběšicích 1. ročník krajské soutěže dětských klubů při ČTU. Na trati byly různé úkoly, např. mapové značky, azimut, morseovka, zdravověda, stromy, rostliny, vzduchovka, ohně či znalosti o životě Leoše Janáčka. Dosáhli jsme vynikajícího úspěchu! V mladší kategorii se na 1. místě umístili Krtek, Lucka, Týna a Sušenka. Ve starší kategorii pak na 2. místě družstvo ve složení Mary, Číča, Placka a Prófa. Druhá skupina (Šuškin, Kocour, Jonatán, Libus) skončila šestá.
Pálení čarodějnic 2004   30.4.2004
Stejně jako každý rok se 30.4.2004 proměnilo hřiště za rybníkem v rejdiště čarodějnic. Členové T.K. Wild Horse se proměnili k nepoznání a provázeli celým odpolednem plným soutěží. Soutěže byly připraveny pro všechny děti už od jednoho roku. Mimo sladkých cen, které dostávali ti nejšikovnější, byl večer zakončen táborákem. Všichni soutěžící dostali špekáček a sodovku.
Maškarní bál 2004   22.2.2004
Na "Maškarní bál pro děti"; pořádaný 22.2.2004; čekalo s velkým napětím spousta zájemců z Olšan a Habrovan. Každý byl zvědavý, jaké masky si připravili jeho kamarádi. Program plný soutěží uvádělo 7 trpaslíků, Sněhurka, zlá královna a princ. Všechny soutěže byly odměňovány cenami. Největší úspěch měla "židličkovaná", do které se s vervou zapojili i rodiče maskovaných dětí. Program byl doplněn hudbou a tombolou, kde vyhrává každý.
Aljaška 2004 - ďábelské bobování   10.1.2004
Po loňském nultém ročníku letos uspořádali táborníci první ostré závody pro své členy. Sněhové podmínky byly vcelku příznivé a příprava tratě provedená již na podzim zajišťovala dramatický závod a bezpečný dojezd. Děti ani závodní boby nezklamaly. Jelo se naplno. Celé odpoledne létaly z lesa nad rybníkem boby se zapálenými závodníky. Nakonec loňské prvenství obhájila Lucka a následovali Číča a Ševča.
Vánoce na Panské   20.12.2003
Poprvé za dobu svého působení uspořádali táborníci společné vánoční oslavy. Klubovna na Panské skále byla vánočně vyzdobena a vánoční strom byl ověšen jablíčky se jmény všech kamarádů. Pod stromečkem se sešlo spousta dárků, které potěšily i pobavily. Po slavnostní večeři a předání dárků následoval zábavný program, který si připravili mladí táborníci pro sebe a pro své vedoucí. Večer byl zakončen malým ohňostrojem.
Strašidelný les   1.11.2003
V nejpříhodnější den - 1.11.2003 čekala na hřišti za rybníkem pro všechny odvážné děti čarovná cesta lesem. Na nejmenší děti čekaly ...
IX. výroční oheň na Panské   25.10.2003
Na Panské se táborníci dokonale zabydleli a ve dnech 25.- 28.10.2003 zde proběhl další výroční oheň. Nedělní změna času přišla vhod, protože všichni mohli ...
Dětský den   14.6.2003
Na Panské skále se slavil dětský den ve stylu indiánského zápolení. Akci spolupořádal OÚ Habrovany.
Jarní potlach   9. - 11.5.2003
Tentokrát se členové a příznivci trempinku sešli na boudě Panská skála.
Pálení čarodějnic   30.4.2003
V pravidelném termínu se na hřišti u rybníka slétly čarodějnice, aby potvrdily konec zimy a začátek jara. Pro děti byla nachystána řada soutěží a cen.
Jarní tábor na Panské skále   1. - 5.3.2003
První seznámení s novým působištěm táborníků, kde chata poskytuje dokonalé zázemí a její okolí je jako stvořené pro další hry. Vedoucí připravili na tento tábor spoustu her a kuchařky se vzorně staraly o hladová bříška všech zúčastněných.
Maškarní ples   22.2.2003
V sále pohostinství v Olšanech se sešlo v sobotu odpoledne několik desítek masek, pro které byl nachystán bohatý soutěžní program se spoustou cen. Celým odpolednem provázeli Teletubbies a další pestré masky.
VIII. výroční oheň na Tondovce   26.10.2002
Další vydařený výroční oheň TK Wild Horse Olšany na Tondově boudě proběhl ve dnech 25.-28.10.2002. Radost z tohoto setkání nakazil ani tak prudký vítr jako spíše představa, že pro konání dalšího výročního ohně si budou muset místní táborníci najít jinou lokalitu, neboť pro další rok s nimi nebude prodloužena nájemní smlouva.
Jarní  potlach   14. - 16.6.2002
Jarní potlach na Tondovce.
Pálení čarodějnic   30.4.2002
Pravidelná akce pořádaná táborníky, která se konala na hřišti u rybníka.
Víkend na Malinné   19. - 21.4.2002
Spolu s kamarády strávili táborníci pestrý víkend na Malinné v Ruprechtově. Prochodili okolí včetně návštěvy ...
Maškarní ples   3.3.2002
Maškarní ples se uskutečnil v sále habrovanské hospody.
VII. výroční oheň na Tondovce   3.11.2001
Vše proběhlo jak má.
Výprava na Anthropos a Špilberk  6.10.2001
Za hojné účasti se vypravili táborníci do Brna.
Neckiáda   11.8.2001
V toto slunné odpoledne proběhla skvělá akce plná roztodivných převleků a plavidel. Neckiáda byla ...
Tábor na Tondovce   červenec 2001
Třetí týden v červenci pořádal TK Wild Horse Olšany tábor na Tondově boudě pro svoje členy. Pro malé táborníky byl připraven pestrý program a získali spoustu zkušeností.
Pálení čarodějnic   30.4..2001
Ve spolupráci se školou Habrovany se uskutečnilo na hřišti za rybníkem tradiční "Pálení čarodějnic". Pro děti byla připravena spousta her, zábavy a sladkých odměn.
VI. výroční oheň   21.10.2000
VI. výroční oheň na Tondově boudě. Šerifem opět zvolen Bob Tomášek.
Potlach   26. - 28.5..2000
Potlach na Tondově boudě.


Poslední aktualizace: 07.01.2012 Nahoru