Pochody ke studánkám   -  19.5.2007 a 20.10.2007 Zpět

Obec Olšany a T.K. Wild Horse Olšany navazují na první pochod ke studánkám z října 2006. V roce 2007 se uskutečnily 2 pochody - v květnu a v říjnu.

Na jaře se otevírání studánek zúčastnilo na 70 dětí a dospělých. Trasa tentokrát začala od hájenek na Říčkách (tam dopravil účastníky autobus), kde si prohlédli mokřady a rybníčky p. Ševčíka a zašli ke studánce Milušce. Aby i starší občané zvládli trasu pochodu, přepravil účastníky autobus pod Kalečník. Zde pokračovala prohlídka studánek Na hrázi, U Huberta, U Dudka, U Wiehlovy boudy. Krásný a slunečný den končil U Srubu, kde bylo připraveno malé občerstvení na posilněnou a všichni obdrželi popis jednotlivých studánek.

Na podzim 20.10.07 se uskutečnilo zavírání studánek. Počasí však moc nepřálo a přišla jen hrstka statečných. Prošla k Petrovce a zpět kolem Koretinky. Na hřišti na účastníky čekalo pohoštění a čaj z nové polní kuchyně získané obcí ze skladů MV.


Poslední aktualizace: 17.2.2008 Zpět |  Nahoru