Hody 2007  -  6.10.2007 Zpět

Po neúspěšném organizování hodů v květnovém termínu se nakonec dobrá věc podařila v říjnu. Nastoupilo 8 mladých párů, 17 dětí a 2 starostliví sklepníci. Zahájení bylo velkolepé - paní starostka na návsi přečetla a předala stárkům "hodové právo". Poté dvojice stárek i dětí zatančily Moravskou besedu. Po vystoupení u máje následovalo bohaté pohoštění všech přítomných. Stárci a stárky nabízeli chlebíčky, cukroví, víno. Poté se krojovaný průvod vydal na cestu obcí. Večer byla v sále tradiční zábava s bohatou tombolou. O přípravu a zdařilý průběh celé akce se významnou měrou zasloužila Ing. Eva Modlitbová, za což jí patří velký dík. Poděkování patří i všem ostatním, kteří se zasloužili o pěkný a důstojný průběh hodových oslav a pomáhají tak udržovat staré tradice.


Poslední aktualizace: 17.2.2008 Zpět |  Nahoru