Pochod ke studánkám  -  7.10.2006 Zpět

Letos poprvé se mohli občané zúčastnit "Pochodu ke studánkám v okolí obce Olšany", který se konal v rámci projektu "Otevírání studánek na Drahanské vrchovině" podpořeného nadací VIA. V rámci tohoto projektu získal pro letošní rok T.K. WILD HORSE Olšany velmi rozsáhlou a náročnou náplň - opravit, upravit a udržovat 13 studánek a mokřadů v okolí Olšan. Projekt navazuje na mapování studánek v jednotlivých katastrálních územích mikroregionu Drahanská vrchovina, které provádělo v roce 2004 občanské sdružení Barvínek a navrhlo opatření k jejich úpravě.

Sobotní pochod vedl okolo studánek Na Hrázi, Ševčíkové, U Dudka, U Wiehlovy boudy, Parašutistické a Koretinky. Aby nebyla trať příliš náročná, především pro starší spoluobčany, zavezl autobus více než 70 zájemců do blízkosti první studánky. U studánek ukazoval RNDr. Miloš Holzer pestrý život v prameništích. Předvedl, jak lze za pomocí jednoduchých pomůcek odebrat vzorky pramenné vody s přítomnými živočichy a následně je identifikovat. V místních prameništích se vyskytují např. blešivec potoční, srostlorep kráčivý, pramenka rakouská, ploštěnka potoční, perloočky, atd. Mnozí z těchto živočichů jsou důkazem kvalitní a čisté vody.

Po občerstvení na Srubu a návratu do Olšan pokračovalo krásné odpoledne vypouštěním raků do rybníka v Olšanech. Před rekonstrukcí a odbahněním rybníka byli v roce 2004 raci RNDr. Milošem Holzerem odchytáni a převezeni do jiných lokalit. Obnovením jejich místní populace se završila rekonstrukce rybníka. Každý z přítomných návštěvníků si mohl po instruktáži vypustit několik raků. To zaujalo především děti.

Akce byla velmi zdařilá a pro velký zájem se plánuje pokračování podobných aktivit - Otevírání studánek a návštěva dalších pramenišť.

Stáhnout si můžete:
- závěrečnou zprávu "Pochod ke studánkám" - PDF (3,5 MB)
- mapu studánek - PDF (1,3 MB)
 


Poslední aktualizace: 14.10.2006 Zpět |  Nahoru