Hody v  Olšanech - 2005 Zpět

Tradiční hody proběhly letos po dlouhé době netradičně: iniciativy se vedle osvědčených "bab" chopily mladé páry. Celkem šlo v průvodu 6 párů stárků se stárkami, sklepník, 8 žen a 14 dětí. Přes překážky, které vyvstaly (rekordně vysoké teploty, silnice plné vozidel), můžeme hodnotit celkový průběh jako velmi úspěšný. Poděkování si zaslouží hlavní organizátoři - p. L. Režná, K. Braunová a 1. vedoucí pár - hlavní stárci E. Modlitbová a M. Škrabal. Mladé páry překvapily pěkně sestaveným předtančením, které zahájilo, osvěžilo a rozproudilo večerní zábavu. Díky oblíbené hudbě Sonet trvala až do časných ranních hodin. Poděkování patří také sponzorům opravdu bohaté tomboly a všem občanům obce za vstřícnost, pochopení významu oživení tradic a štědrost.


Poslední aktualizace: 3.7.2004 Zpět |  Nahoru