KRONIKA - Divadlo v Olšanech Zpět

Historie divadla v Olšanech se začala psát v roce 1919. Tehdy místní odbor Národní Jednoty pořídil za Kč 4.000,- nové divadelní jeviště od firmy Fert v Husovicích. Divadlo hrály různé spolky a organizace a Národní jednotě platily nájem. Základní herecký kádr se neměnil, divadlo se hrálo v hostinci jen v zimních měsících. Nacvičená hra se hrála v Olšanech zpravidla 2x a někdy ještě v Habrovanech, Račicích a také v Čechyni pro českou menšinu. Mimo divadel pořádali místní ochotníci také zábavné večírky, které byly velmi oblíbené. Program měl dvě části, první se nacvičovala společně, zpravidla se jednalo o jednoaktovku. Druhá část byla překvapením nejen pro diváky, ale i pro spoluúčinkující, každý účinkující se připravil svůj program tajně sám. V období 1919 až 1942 se hrály např. tyto hry a operety: Z českých mlýnů, Maryša, Její pastorkyňa, Jedenácté přikázání, Pytlák Martin, Děvče pod Čerchovem, Ženitba, Červená karkulka, Na svatém Hostýnku.

Dne 17.1.1943 zahájilo činnost školní loutkové divadlo převezené z likvidovaných Odrůvek pohádkou Drak. Hra byla úspěšně provedena ochotníky divadelního kroužku MOK ve II. třídě. Dle dochovaných záznamů sehrálo v tomto roce loutkové divadlo ještě jednu hru a další osudy divadla jsou neznámé.

Po osvobození v roce 1945 byla divadelní činnost opět obnovena, velkou zásluhu na tom měl řídící učitel p. Josef Musil ml.. Divadlo hráli dospělí i mládež, divadla dospělých se hrála do roku 1961, dětské divadlo až do roku 1972. Každou hru nacvičovali od ledna do března, divadlo se hrálo vždy v sobotu večer a v neděli odpoledne. Některé hry hráli i vícekrát v sousedních obcích. Za tu dobu sehráli mnoho her, ale pořádali i jiné akce, např. pro mládež vánoční besídky. Po roce 1945 sehráli např. tyto hry: Národ pod křížem, Vojnarka, Divá Bára, Dalskabáty, z dětských divadel se hrála: Perníková chaloupka, Jak mráz čaroval, Sněhurka a 7 trpaslíků, Popelka aj. Divadla se hrála pod Osvětovou besedou. Na začátku 60. let divadelní činnost dospělých ustala, jedním z vlivů byla televize, která na obrazovku přinesla kulturu profesionální úrovně i do těch nejmenších obcí.


Poslední aktualizace: 10.3.2002 Zpět |  Nahoru